Trainer

Ju-Jutsu

Dennis Baumann

1. Dan Ju-Jutsu
Lehreinweisung NJJV
Prüferlizenz
Deutscher Meister 1996

Martin Wolter

2. Dan Ju-Jutsu
1. Kyu Jiu-Jitsu
Trainer-C-Übungsleiterlizenz
Prüferlizenz

Tobias Pulina

1. Dan Ju-Jutsu
Lehreinweisung NJJV

Maria Radebold

1. Dan Ju-Jutsu
Trainer-C-Übungsleiterlizenz
Jugendleiterlizenz

Ninjutsu

René Schwartz

12. DAN Bujinkan Ninjutsu
2. Kyu Enshin Itto Ryu Battojutsu

SV für Frauen

Klaus-Peter Merx

6. Dan Ju-Jutsu
Polizeibeamter im Ruhestand